Achtergrondpaper

Voedsel en landbouw op de samenwerkingsagenda tussen Latijns Amerika en Europa / Nederland

Latijns Amerika is booming. Politieke stabiliteit en overvloedige natuurlijke hulpbronnen – mineralen en grondstoffen, energie, zoet water en landbouw – staan aan de basis van een ononderbroken economische groei. Het continent wordt plat gelopen door handels- en investeringsmissies uit China, India enz. Met hernieuwd zelfbewustzijn claimt zij haar rol in de nieuwe globale machtsverhoudingen en haar inbreng aan de onderhandelingstafels is van toenemend gewicht.

Kortom, de ideale partner voor Europa, waarmee Latijns Amerika de politieke voorkeur deelt voor multilateralisme en een op rechtsregels gebaseerde multipolaire internationale orde. Op ideologisch niveau delen Europeanen en Latijns-Amerikanen bovendien dezelfde waarden en visie op mens en samenleving: vrijheid en verantwoordelijkheid, mensenrechten en democratie. Met deze politieke en ideologische uitgangspunten onderscheiden Latijns-Amerikanen en Europeanen zich nadrukkelijk van de andere actoren op het mondiale toneel.

Merkwaardig is het dan dat juist Europa, waarmee zulke sterke historische en culturele banden bestaan, een blinde vlek heeft voor het continent – met uitzondering dan van Spanje, dat van deze Europese achteloosheid volop gebruikt maakt om haar eigen economische belangen te behartigen en daarvoor zonodig ook de EU te gebruiken.

Voor Nederland geldt dat het in de afgelopen decennia veel krediet heeft opgebouwd met haar omvangrijke steun aan ontwikkelings- en democratiseringsprocessen in diverse landen. Nu dan het continent tot bloei is gekomen, is de tijd aangebroken om de hulprelatie geleidelijk af te bouwen, of beter: óm te bouwen tot een volwaardig partnerschap en om te gaan werken aan een gemeenschappelijke economische en politieke agenda.

Een belangrijk item op die agenda is de thematiek van voedsel en landbouw. Drie overwegingen spelen hierbij een rol:

  1. de frustratie aan Latijns-Amerikaanse kant over de landbouwprotectie en over het feit dat de Europeanen in deze kwestie bondgenoot van de VS zijn in de WTO
  2. het fenomeen van de new scarcities, de schaarste aan o.a. voedsel en energie (waarvan de prijzen via de biobrandstoffen gekoppeld zijn), met sociaal-humanitaire (honger en sociale onrust) en geopolitieke effecten
  3. voor Nederland geldt dat voedsel en landbouw één van de speerpunten vormt van het buitenlands economisch (en ook OS-) beleid.

Duidelijk is dat het met thema voedsel en landbouw een concrete invulling kan worden gegeven aan het verder ontwikkelen van zowel het economisch partnerschap als van het strategisch bondgenootschap op het wereldtoneel. Daar is het ELE om begonnen.

ELE2011 is organised together with: Cordaid Urban Matters

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s